Voortvarende onderneming

De vernieuwing van de ganse vloot is een feit.GBS heeft tevens een schaalvergroting doorgevoerd om in de huidige markt van vraag en aanbod mee te kunnen voldoen aan de specifieke vragen van de klant. Hierdoor kunnen we weer andere klanten bedienen. Verdere mogelijke investeringen in nieuwbouw worden op dit moment bekeken .

In LNG gelooft GBS momenteel niet. De dure aankoop van de betreffende motoren, zonder hierdoor rendabeler te kunnen werken, wegen niet op tegen de huidige bestaande milieuvriendelijke diesel motoren. Men promoot LNG maar vergeet dat deze motoren andere schadelijke stoffen uitstoten, weliswaar geen CO2 maar evenzeer schadelijke stoffen voor het milieu.

Uiteraard blijven we elke mogelijke vorm van energie/brandstof als voortstuwing voor onze toekomstige schepen opvolgen.Op dit moment bekijken we , samen met een aantal specialisten, andere vormen van brandstof die mogelijk kunnen worden aangewend de komende jaren.

Een duidelijk beeld hierover zal de toekomst uitwijzen. Wij zullen u op de hoogte houden.

 

iso1iso2


Door de jaren heen is GBS altijd gericht geweest op vernieuwing: een absolute must in deze branche! Daarom zal het bedrijf deze tendens ook in de toekomst voortzetten.


Teneinde een concurrerende positie te kunnen blijven innemen, wil GBS zich verder gaan diversifiëren. Tot op heden richtte het bedrijf zich hoofdzakelijk op het transport van stookolie en gasolie. De nieuwe dubbelwandige type C schepen lenen zich echter uitstekend voor het vervoer van andere goederen, waaronder diverse andere minerale oliën en chemie. In de toekomst opent er dus een veel bredere markt. Met de gloednieuwe schepen en een markt vol uitdagingen, gaat GBS in volle vaart de toekomst tegemoet. Graag samen met u!